About

Siebe Hartstra (1984) from Tilburg studied at the Willem de Kooning Academy for Art, Meda and Design in the direction of Animation. After years of working wit a variety of both analogue and digital techniques as a designer and in autonomous form he is now focused on the classical form of painting.

The freedom that comes with the direct approach of painting gives and endless source of opportunities.

The work of Hartstra hereby gives an as open as possible view of the vision and developments that occur in his life. Searching for a visual language using a combination of classic and modern culture he tries to depict what’s going on in his mind and around him.


Siebe Hartstra

Siebe Hartstra (1984) uit Tilburg studeerde Animatie op de Willem de Kooning Academy for Art, Media & Design. Na jaren met veel verschillende analoge en digitale technieken te hebben gewerkt als vormgever en in vrij werk heeft hij zich nu gestort op de klassieke kunst van het schilderen.

De vrijheid die de directheid van het schilderen met zich mee brengt geeft een eindeloze bron aan mogelijkheden.

Het werk van Hartstra geeft een zo open mogelijke weergave weer van de visies en ontwikkelingen die in zijn leven plaats vinden. Op zoek naar een beeldtaal waarin de combinatie van klassieke en moderne cultuur weergeven wat er zich afspeelt in zijn hoofd en om hem heen.